Rooktest

De rookgenerator kan worden gebruikt om de dichtheid van afvoeren te controleren, alsook de trek en dichtheid in een schoorsteen. Hierbij is het belangrijk dat de schoorsteen langs boven en beneden toegankelijk is.

Rooktest Rooktest Rooktest Rooktest Rooktest Rooktest Rooktest