Onze methode

De verschillende stappen

Dankzij onze ervaring en geavanceerde apparatuur kan DrySolutions de plaats van het waterlek precies opsporen in en rond uw woning en de exacte oorzaak van het probleem bepalen, zonder ook maar enige schade toe te brengen aan uw woning.

Na het onderzoek ontvangt u een verslag met:

  • een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen,
  • foto’s die het schadeprobleem illustreren,
  • passend advies voor de herstelling.

U ontvangt dit verslag binnen de drie werkdagen na de interventie en we kunnen dit zowel in het Nederlands als in het Frans opmaken.

Onze apparatuur

Thermische camera of infraroodcamera: om de temperatuurverschillen te zien

Endoscoop: om een beeld te hebben van wat er bijvoorbeeld onder een bad of douche gebeurt

Geofoon: om het geruis van een lek in de vloer op te sporen

Pomp: om de verschillen in druk in de toevoerleidingen te meten

Vochtmeter: om de hoeveelheid vocht in muren of vloeren te bepalen

Rookgenerator: om de dichtheid van afvoerleidingen te controleren, alsook de trek en de dichtheid van schoorstenen

Rioolcamera: om de afvoeren na te kijken en eventuele breuken of barsten op te sporen

Kleurstof: om lekkages op te sporen in afvoeren of platte daken