Ultrasoon

Met de geophoon kunnen we lekgeruis in vloeren opsporen. Deze dient ook om een zichtbaar lek met de IR-camera te bevestigen.

Wanneer de leidingen in goten liggen, kunnen we enkel deze techniek gebruiken om aan te duiden op welk aftakpunt het geruis het meest hoorbaar is en dus het kortst gelegen is ten opzichte van het lek.

Ook hebben we voor de geophoon een signaalgenerator (ferrophonel) om metaalhoudende leidingen te volgen of op te sporen.

Ultrasoon Ultrasoon